Vår Integrerade Plattform


En integrerad plattform för anpassning till omvandlingen av fordonsbranschen och din verksamhet.

Det finns allt fler programvaror för bilhandlare och verkstäder; de måste kunna kommunicera och samverka för att beställa fordon, reservdelar, organisera service, fånga upp leads och så vidare.

Vår öppna plattform integrerar dem med system för hantering av återförsäljare samt fordons-CRM för att säkerställa en effektiv verksamhet.

Termen ”Lösningsplattform” avser en samling programvaruprodukter som är utformade för att fungera tillsammans. Interoperabilitet säkerställs genom att gemensamma data, format och protokoll definieras. Programvaror kommunicerar med varandra via API:er

Fördelar med vår integrerade plattform

Utformad för fordonsbranschen

Målet med plattformen är att säkerställa driftskompatibilitet mellan alla programvaror som krävs av en bilhandlare: DMS, CRM,ERP-produkter för tillverkare , affärsprogram med mera.
Ett bilregister som beskriver kunder, fordon och de viktigaste begreppen för bilförsäljning har definierats för att garantera en gemensam vision för alla programvaror som är anslutna till plattformen.

Öppet

Kommunikationsarkitekturen är kompatibel med befintliga system, oavsett om det rör sig om system för hantering av återförsäljare som är installerade på lokala servrar eller nyare mjukvara som finns i molnet.
API:erna är inte enbart avsedda för Imaweb-programvaran utan är utformade för att kunna användas av andra program.

Modernt

Kommunikationsarkitekturen bygger på Cloud Computing.
Den teknik som används är inriktad på data- och åtkomstsäkerhet.
Övervakningsverktyg gör det möjligt att tidigt upptäcka hot för att skydda systemen.

Evolutionär och flerårig

Utvecklingsarbetet sker i en Microsoft Azure-miljö som används av ett stort antal utvecklare. Denna miljö utvecklas ständigt för att ta hänsyn till den senaste tekniken. Imawebs arkiv och API:erna i vår programvara utvecklas också ständigt för att täcka marknadens nya behov.